Gezin, kinderen en jongeren

Jongeren
Wanneer jij vastloopt in jouw ontwikkeling merk jij dit vaak op verschillende gebieden zoals op school, thuis, met vrienden of tijdens het sporten.
Het vastlopen heeft een oorzaak, misschien zit je niet lekker in je vel, heb je een spanningsvolle gebeurtenis meegemaakt of overspoelen gevoelens van angst, verdriet of boosheid jou.
Tijdens de therapie richten we ons op het verkennen van jouw gevoelens, begrijpen hiervan en nieuwe vaardigheden leren waardoor jouw veerkracht weer toeneemt. Jij krijgt meer zicht op jouw krachten. In overleg betrekken we jouw omgeving zodat zij beter kunnen aansluiten bij jouw behoeftes.

Gezin en kinderen
Wanneer iemand in het gezin klachten ervaart heeft dit invloed op de andere gezinsleden. Je kunt als gezin uit balans raken. 

In de therapie is er aandacht voor de ouders/verzorgers en kinderen waarbij PMT zicht vooral richt op het verkennen en herkennen van eigen gevoelens, woorden geven aan behoeftes en (met ondersteuning) deze te begrijpen en te reguleren. 

Daarnaast is er aandacht voor het begrijpen van het gedrag en de interactie. 

In de therapie voor kinderen worden ouders actief betrokken in het proces door soms (deels) aan te sluiten bij de therapie, oudergesprekken en de mogelijkheid tot systeemtherapie of ouderbegeleiding bij Vera van der Weel.

Thema's:

  • Emotieregulatie problemen;
  • Zelfbeeld;
  • Niet lekker in je vel (terugtrekken);
  • Spanning en angst;


Methodes:
Ik ben affect regulerend vaktherapeut (waarnemen en reguleren van gevoelens), mindfulnesstrainer, MEP (mindeyepower), geschoold in PMT en systeemtherapie en traumasensitief werken met yoga. Komend jaar ga ik een 'taal erbij' toevoegen aan deze lijst en kan ik kinderen en gezinnen inzicht bieden middels systemisch werken in beeld.