Gezin, kinderen en jongeren

Voor kinderen vanaf acht jaar biedt Pluk pmt therapie. Soms laten kinderen en jongeren langere tijd gedrag zien en is het geen fase meer. Als ouders kan dat ingewikkeld en belastend zijn, en kom je in een patroon terecht met elkaar.
In de therapie is er aandacht voor de ouders/verzorgers en kinderen waarbij PMT zicht vooral richt op het verkennen en herkennen van eigen gevoelens, woorden geven aan behoeftes en (met ondersteuning) deze te begrijpen en te reguleren.

In de therapie voor kinderen worden ouders actief betrokken in het proces door een moment aan te sluiten bij de therapie, oudergesprekken en de mogelijkheid tot systeemtherapie bij Vera van der Weel.

Thema's:

  • Emotieregulatie problemen;
  • Zelfbeeld;
  • Niet lekker in je vel (terugtrekken);
  • Spanning en angst;