Kinderen en jongeren

Voor kinderen vanaf acht jaar bied Pluk pmt therapie. Soms laten kinderen en jongeren langere tijd gedrag zien en is het geen fase meer.
In de therapie is er aandacht voor het herkennen van eigen gevoelens, woorden geven aan eigen behoeftes en (met ondersteuning) deze reguleren.
Samen met ouders en jongeren wat grip krijgen op het ontstaan en de functie van het gedrag kan ondersteunen aan het reguleren ervan.

In de therapie voor kinderen worden ouders actief betrokken bij de therapie en is er een samenwerking met Vera van der Weel voor oudergesprekken of systeemgesprekken.

Thema's:

  • Emotieregulatieproblemen;
  • Zelfbeeld;
  • Niet lekker in je vel (terugtrekken);
  • Spanning en angst;